Broarna-Mostovi
Svenska · Bosanski
feb 2024
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Broarna-Mostovi
San o ocu : Srebrenica, petnaest godina kasnije
Uzeir Bukvić: San o ocu : Srebrenica, petnaest godina kasnije
Kontakt: Uzeir Bukvić
 • Naslov: San o ocu : Srebrenica, petnaest godina kasnije
 • Autor: Uzeir Bukvić
 • Izdavač: Broarna-Mostovi kulturförening, Göteborg
 • Izdanje: 1
 • Datum: Avgust 2010.
 • ISBN: 978-91-978334-4-8
 • Jezik: bosanski
 • Oblast: Dokumentarna proza
 • Slika na prednjoj korici: Mersad Berber
 • Grafičko oblikovanje: Meliha Rifatbegović
 • Štampa: Bemust, Sarajevo
 • Uvez: mehki
 • Broj stranica: 186
 • Dimenzije: 20,5 x 14,0 x 1,5 cm
 • Težina: 222 g
Copyright © 2007-2014 Broarna-Mostovi kulturförening [Angered, Göteborg, Sweden] and the authors | Webbmaster