Broarna-Mostovi
Svenska · Bosanski
jul 2021
P
U
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Broarna-Mostovi
Tanka nit
Anesa Karaica-Košuta: Tanka nit [Probno čitanje]
Kontakt: Autor
 • Naslov: Tanka nit [Den tunna tråden]
 • Autor: Anesa Karaica-Košuta
 • Izdavač: Broarna-Mostovi kulturförening, Göteborg
 • Izdanje: 1
 • Datum: Decembar 2007.
 • ISBN-10: 91-976419-2-8
 • ISBN-13: 978-91-976419-2-0
 • Jezik: bosanski
 • Oblast: Književnost, poezija
 • Biblioteka: Slovo, knjiga br. 002
 • Ilustracije: Srebren Sidran i Fatima Abaza
 • Grafičko oblikovanje i korice: Haris Tucaković
 • Štampa: IC štamparija, Mostar
 • Uvez: mehki
 • Broj stranica: 119
 • Dimenzije: 20 x 13,5 x 0,9 cm
 • Težina: 140 g
Tekstovi o knjizi
Piše: Edna Isić-Balić

Anesa Karaica-Košuta je rođena 27. marta 1987. godine u Mostaru. Osnovno obrazovanje stiče u Osnovnoj školi Bijelo Polje na Potocima u Mostaru, a srednje u Drugoj gimnaziji, također u Mostaru. Spomenuta mlada i ambiciozna poetesa širokih vidika, sklonost prema pisanoj riječi ispoljava još u osnovnoj školi. Sa 16 godina počinje pisati za Dnevni avaz...

Piše: Alma Mujakić

Tanka nit je zbirka pjesama koja nam otkriva novo lice u bosanskohercegovačkoj, a time i bošnjačkoj književnosti. Anesa je rasla pod okriljem poezije Mehmedalije Maka Dizdara, zatim Safvet-bega Bašagića, koji je pjevao Nevesinju, te Alekse Šantića i Hamze Hume čija je misaona nit posvećena Mostaru. Zbirka je podijeljena u tri zasebne, a ipak tako...

Piše: Elvira Isaković-Burina

Senzibilitet žene, njena istančana i prefinjena čulnost koja je sposobna sjediniti se sa prirodom, disati i osjećati sa njom, biti vjetar, oranica, sunce, oganj i morska dubina, treperiti na vjetru, blistati na suncu, rominjati sa kišom i talasati se sa vodom, nesumnjivo je osnovna pokretačka energija bošnjačke književnosti, ona tanka nit koja se provlači kroz sve sfere življenja...

Piše: Muhamed Elezović

Preda mnom je neobjavljena knjiga poezije mlade poetese iz Stoca Anese Karaica-Košuta. Iz njene poezije primjetno je da je još kao djevojčica proživjela strahote rata. Njene traume i boli se prelijevaju kao u spojenim posudama s jedne na drugu stranu. Njena poezija je duboko misaona. Ona je sva skoncentrisana na život koji će progutati sve što mu na put staviš...

Piše: Meho Baraković

Nakon prvog čitanja, a i kasnijih iščitavanja, rukopisne zbirke pjesama Tanka nit Anese Karaica-Košuta, koja je i Stočanka i Mostarka, sada nastanjena u Švedskoj, s razlogom se može reći i konstatovati da se na hercegovačkom poetskom nebu, a možda i znatno šire, pojavila poetesa zanimljivog i višeznačnog stihovnog iskaza...

Copyright © 2007-2014 Broarna-Mostovi kulturförening [Angered, Göteborg, Sweden] and the authors | Webbmaster